Suchergebnisse

Roger Linn + Carl Craig ‚Evolution of Drum Machines‘

November 20, 2012

2x LinnDrum II

Januar 8, 2008

The Gospel

Februar 23, 2020

3000!

Oktober 4, 2016

not a machine intended to replace drummers

April 26, 2016

Drum Sampler

Januar 6, 2008

Meinl April Newsletter

April 15, 2021

Futurhythmaschinen

März 28, 2021

How to play a song without having an insistent backbeat

Oktober 2, 2020

Simmons Tom zum Einzählen

Juli 14, 2016